Teamtrainingen

 

Teamtrainingen

 

Creëer een professioneel en vaardig team

teamtraining

Wil je jouw team versterken of gericht verder ontwikkelen? 

 

Hoe versterk je de vaardigheden van je team?

 

Er is een verschil tussen iets weten en iets kunnen. Weten gaat over kennis en kunnen gaat over toepassen. Vaak weten teamleden wel wat ze moeten doen, maar niet hoe ze het moeten doenNieuwe teamdoelstellingen vragen om een andere aanpak, nieuwe taken of om bepaalde dingen juist niet meer te doen. Onbekend maakt vaak onbemind. In de praktijk betekent dat als een teamlid niet weet hoe iets te doen, dat dat al een belemmering is voor het toepassen ervan. 

Soms zijn er belemmerende gedachtes waardoor het niet lukt om een vaardigheid toe te passen. Dit kunnen negatieve ervaringen zijn, het nut er niet van inzien of bang zijn om te falen. Dan is het belangrijk om op mindset niveau tot andere inzichten te komen. Een nieuw perspectief biedt weer mogelijkheden om de nieuwe vaardigheden toe te passen. En vanuit succeservaringen ontstaan nieuwe positieve gedachtes. 

Middels trainen leren teamleden ervaringen opdoen in hoe ze gewenste gedragingen kunnen toepassen. In een veilige setting ontdekken: hoe kan ik dit doen, wat werkt, wat werkt niet en wat past bij mij als persoon? Door een vaardigheid verschillende keren toe te passen, afgestemd op klant- en praktijksituaties, wordt het veel makkelijker om het op de werkvloer toe te passen. De leerervaringen kunnen direct worden toegepast in de praktijk. Dat maakt trainen effectief en heel resultaatgericht

Ervaringsgericht leren

Je hebt niet leren fietsen door er alleen naar te kijken. 

Het is vallen en weer opstaan. 

Net zo lang oefenen totdat je het kan. 

 

Praktijkgerichte manier van trainen

 

Teamdoelen staan centraal

De inhoud van de training wordt afgestemd op de teamdoelen en ineffectieve gedragingen. Zo kan er gericht worden getraind en is na afloop het resultaat zichtbaar in de praktijk. 

Werken met praktijksituaties

Teamleden leren vaardigheden die aansluiten bij wat er op de werkvloer gebeurt. Ze leren geen trucjes, maar ervaren het effect van hun eigen gedrag en experimenten met nieuwe vaardigheden. 

 

Lastige situaties voor teamleden

Ieder teamlid heeft eigen valkuilen. Teamleden kiezen zelf een situatie waarmee ze willen oefenen. Zo ontwikkelt iedereen zich op eigen niveau. Ervaren teamleden hebben ook altijd lastige situaties. 

Bewustwording met inzichtsoefeningen

Je gaat het pas snappen als je het door hebt. Door inzicht te krijgen in je ineffectieve gedragingen of valkuilen ontstaat de wenst voor verandering. 

Leren van en met elkaar

Door te oefenen in kleine groepjes leren teamleden ook van de oefensituaties van collega’s. Dit draagt bij aan het teamgevoel en de veiligheid om te leren. Teamleden ervaren dat ze vaak niet de enige in het team zijn die iets moeilijk vinden en ontdekken overeenkomsten met andere teamleden. 

Experimenteel leren

Teamleden kiezen zelf met welke situaties en welk nieuw gedrag ze willen oefenen. Meestal gaat de 1e ronde fout en wordt er ontdekt wat niet werkt. Dan volgt er altijd een 2e ronde om wel succes te ervaren. Wat in de training is gelukt, lukt ook in de praktijk. Zo kan elk teamlid putten uit de succeservaringen uit de training. 

 

 

Mogelijke onderwerpen: 

  

Voor elk onderwerp is een maatwerk teamtraining te ontwikkelen. Je kunt denken aan onderstaande onderwerpen:

Dit is ook mogelijk: 

– Thematrainingen van een dagdeel of dag

– Vrijwillig te volgen trainingen in de vorm van een trainingscarrousel

– Onboarding training

– Coaching on the job

– Intervisie

 Wil je een professioneel en vaardig team creëren?

© 2022 Ontwikkelcode - Powered by Maatos