Teamsessie DISC en drijfveren

 

Teamsessie DISC en drijfveren

 

De basis voor elk succesvol team: inzicht in elkaar

DISC Teamprofiel

Wil je bouwen aan een succesvol team dat: 

 

Investeer in een goede basis voor jouw team

 

Hoe creëer je een leuk en succesvol team?

Het begint met elkaar leren kennen. Echt leren kennen door inzicht te krijgen in elkaars gedragsstijlen, voorkeuren, motivatie, kwaliteiten, als ook valkuilen en ineffectieve gedragingen. Zo worden de onderlinge verschillen zichtbaar en bespreekbaar. Dit leidt tot meer begrip en vertrouwen in elkaar. Dat is de basis van elk succesvol team. 

De teamleden krijgen inzicht in henzelf middels een persoonlijke DISC gedrags-en drijfveren analyse. Daarnaast wordt er ook een teamanalyse gemaakt. Zo wordt in kaart gebracht welke kwaliteiten en valkuilen dit team heeft. 

Het is een ideale start voor teams waarbij de teamleden elkaar nog niet zo goed kennen. Ook voor teams waar het even niet zo lekker loopt is het goed om weer terug te gaan naar de basis en dat weer op orde te krijgen.

 

Hoe ziet jouw team eruit? 

 

DISC is een veelgebruikt model om gedragsstijlen en communicatiestijlen van teams in kaart te brengen. Het model is gebaseerd op de theorie van Karl Gustav Jung bestaat uit twee assen: Introvert versus Extravert en Denken versus Voelen

Vanuit deze assen ontstaan er vier gedragsstijlen: 

– Dominantie (rood)

– Invloed (geel) 

– Stabiliteit (groen) 

– Conformisme (blauw)

Iedereen heeft alle gedragsstijlen in zich. Een DISC gedragsanalyse  geeft inzicht in welke mate deze vier gedragsstijlen tot uiting komen. Elke gedragsstijl heeft kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten. 

Het ideale DISC profiel bestaat niet en er is ook geen goed of fout. 

 

Bekijk hier de video uitleg over het DISC model:

DISC basisstijl en responstijl
  •  Een DISC gedragsanalyse geeft teamleden inzicht in:

Met een DISC teamanalyse worden de DISC gedragsstijlen van alle teamleden in kaart gebracht. Zo wordt snel duidelijk wat de kwaliteiten en valkuilen zijn van het team. 

 

Wat motiveert jouw team? 

 

Drijfveren gaan over de beweegredenen van teamleden. Ze worden ook wel motivatoren genoemd. Het maakt duidelijk waarom teamleden doen wat ze doen en het geeft inzicht in de motivatie achter het gedrag. Het model is gebaseerd op de theorie van Eduard Spranger. Hij classificeerde zes drijfveren:

– Theoretische drijfveer

– Zakelijke drijfveer

– Individualistische drijfveer

– Sociale drijfveer

– Traditionele drijfveer

– Esthetische drijfveer

Iedereen heeft al deze drijfveren in zich.

Een drijfverenanalyse geeft inzicht in welke mate deze drijfveren tot uiting komen. Het maakt duidelijk wat je motiveert, waar je wel of geen energie van krijgt en ook waar je op afhaakt. Elke drijfveer heeft kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten. Alle combinaties van drijfveren zijn mogelijk. 

Het ideale drijfverenprofiel bestaat niet en er is ook geen goed of fout. 

Bekijk hier de video uitleg over drijfveren:

drijfveren
Drijfverenprofiel
  •  Een drijfverenanalyse geeft teamleden inzicht in:

Met een drijfveren teamanalyse worden de drijfveren van alle teamleden in kaart gebracht. Zo wordt snel duidelijk waar de teamleden voor warm lopen en waar ze op afhaken. Dit geeft de manager inzicht in hoe de teamleden op juiste wijze te motiveren en verder te ontwikkelen. 

 

Teamsessie DISC en drijfveren

  

Voor elk team wordt een teamsessie op maat gemaakt. De inhoud wordt afgestemd op de gewenste teamdoelen en resultaten. 

Samen stemmen we de onderwerpen af. Je kunt denken aan onderstaande:

Voorbereidende opdracht voor de teamsessie: persoonlijke DISC gedrags- en drijfverenanalyse maken

Voorafgaand aan de teamsessie maken de teamleden een DISC gedrags- en drijfverenanalyse. Bekijk hier een voorbeeld analyse. Daarnaast wordt er ook een teamprofiel gemaakt. 

disc gedragsanalyse en drijfverenanalyse
DISC Teamprofiel

Teamsessie DISC dag 1

Teamsessie drijfveren dag 2

Teamontwikkeling

 Wil je een goede basis voor een succesvol team creëren?

© 2022 Ontwikkelcode - Powered by Maatos